മലയാളത്തിലെ സമ്പൂർണ
ഓൺലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ മാഗസിൻ

വീട്, പഠനമുറി, കിടപ്പുമുറി, പൂന്തോട്ടം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

പ്രകൃതി, ഗ്രഹങ്ങൾ, മറ്റ് ഊർജ്ജം എന്നിവയുടെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ദിശാശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം. കല, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായ താമസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇത് ആശയങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. താമസക്കാരുടെ ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികം, സന്തോഷം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

GET UPDATES ON YOUR PHONE

DHOME മാഗസിനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിന് JOIN ചെയ്യൂ!

Share the above article.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Featured Articles

Editors Pick

Sponsored Ad

Commercial Architecture

വീടും പ്ലാനും

Arts & Crafts

Vastu

Flats & Villas